Om författarna

Lennart Wikström

Wenche Frølich

Lennart Wikström är agronom och har varit verksam som redaktör och förmedlare av forskningsrön inom livsmedel och lantbruk under ­flera decennier. Han är bland annat chef­redaktör för branschtidningen Svenska Livsmedel och sitter i redaktionen för Nordisk Nutrition. Han är ofta anlitad som moderator och processledare i sammanhang som rör livsmedel, forskning och innovation.

Wenche Frølich är utbildad biokemist från

­Universitet i Oslo och docent i industriell näringslära och livs­medelskemi vid Lunds universitet. Hon arbetar idag som ­professor i livsmedels- och nutritionsvetenskap vid Universitetet i Stavanger och har medverkat i en rad nationella och internationella

­kommittéer inom sina specialområden. Förutom att ha varit chefredaktör för en norsk facktidskrift för livsmedelsindustrin har hon skrivit flera böcker om mat och hälsa. Wenche är också en efter­frågad föredragshållare såväl inom som utanför Skandinavien.